« Zelfbewustzijn ontwikkelen middels jouw onderscheidingsvermogen!

Gepubliceerd op 27-06-2018

Onderscheiden is het vermogen te ‘kennen’ of ‘weten’ door tegenstelling en uitersten of contrastervaringen. Zonder licht geen donker, zonder leven geen dood, zonder beneden geen boven, zonder de een niet de ander. Het is een kennen van het hart, zelfkennis of zelfbewustzijn. We onderscheiden vanuit de ervaring in het dagelijkse leven, de interactie met de ander en in confrontatie met onszelf.

Onderscheidingsvermogen is direct verbonden aan de 'nieuwe tijd' en van steeds groter belang. Zowel een uiterlijke als een innerlijke gids kan je hierbij begeleiden via een speciale vorm van reflectie op jouw leven.

Waar komt ‘onderscheidingsvermogen’ vandaan?

Elke traditie, religie, spirituele school kent het fenomeen onderscheiden. Het is een vorm van reflectie op het leven. Onderscheiden is als een meditatie en een bemiddeling tussen beleefde contrastervaringen. Deze oude methode van onderscheiden heet Discretio of Diakrisis. Het staat voor scheiding, het waarnemen van verschil, het aanvoelen van spanning, het zien van verdeling en van daaruit leren onderscheiden. Maar waarom is dit nu zo belangrijk? Het is de basis van het scheppingsverhaal, waarmee wij als ‘scheppende wezens’ direct verbonden zijn. Scheppen is eigenlijk onderscheiden. Dus om jezelf ten diepste te kennen en ernaar te kunnen leven, kijk ik even kort naar wat scheppen betekent.

In veel scheppingsverhalen uit verschillende tradities is er sprake van een oerbegin, een heelheid. Die oorspronkelijke heelheid of eenheid, die sommigen God of het universum noemen, kende geen Zelfbewustzijn. Het was zich niet bewust van zichzelf, het was een on-bewustzijn. Zelfbewustzijn vraagt namelijk om een splitsing tussen een observator en dat wat gekend kan en wil worden. Of terwijl een spiegelende tweede is nodig om het Zelf te leren kennen. Scheppen betekent letterlijk ‘splitsen’, het is onderscheiden zodat je je bewust kunt worden van je Zelf. Bewustzijn is dus onderscheiden. Tussen jezelf en de ander, tussen iedere ervaring en situatie die je beleeft om te leren voelen van binnenuit wat jouw weg is.

Bewust leren onderscheiden

Onze maatschappij kenmerkt zich door een enorme overload aan prikkels waardoor het steeds moeilijker is voor veel mensen om onderscheid te maken in wat van jou is en bij je past en wat niet. Het filteren in de brei van prikkels en informatie en de ontmoetingen met anderen is een lastige en energie vretende klus geworden, zeker voor (hoog)gevoeligen. Het ontwikkelen en beoefenen van je onderscheidingsvermogen is van steeds groter belang voor het vinden van je eigen unieke balans of centrum. Jouw balans bepaalt hoe je je Eigen Wijze Weg kunt gaan. Dit unieke centrum ligt nooit vast, is altijd in beweging als een dynamisch geheel dat steeds opnieuw ontdekt mag worden.

Waarin herkennen we de uitdaging of het belang? Vanuit een verlangen om onszelf te leren kennen (ook onbewust) en verbinding te maken met een authentiek leven, kijken en zoeken we om ons heen. Ontmoeting met een ander geeft spiegeling, waar ik ben daar ben jij. De ander is jouw spiegel daarin kunnen we steeds stukjes van onszelf herkennen. Dat is niet altijd in de vorm van een fijne ‘aha’ maar vaak juist via confrontatie, scherpe kantjes, pijn, ontkenning etc. Ons zelfbeeld, onze identiteit, geeft ons houvast. Toch is dit altijd een ‘tijdelijk’ en ‘onvolledig’ beeld, want gedurende het leven ontmoeten en ontdekken we van alles.

We hebben een bereidheid nodig om de beweging en voortdurende verandering die het leven ons biedt te accepteren. Het kan dan namelijk een helende en transformerende werking krijgen in ons. We laten dan dat zorgvuldig opgebouwde beeld meebewegen. Dat zorgt voor flexibiliteit en veerkracht, want vasthouden wat ons niet dient put ons enorm uit. Hier is je onderscheidingsvermogen een groot goed: het is een leren meebewegen, mediteren op contrastervaringen en je eigen filter versterken om steeds tot nieuwe beweging te kunnen komen. De uiterlijke en innerlijke gids kunnen je begeleiden om dit proces eigen te maken op een zinvolle manier. Hier ontstaat een doelgerichte vorm van interactie en spiegeling die bewust leert onderscheiden. Zo kom je steeds vaker in je eigen centrum.

De innerlijke gids: onze beschermengel

Leren onderscheiden is best heftig nu en dan. Een gids is van groot belang op ons pad van bewustwording. Juist omdat ons zelfbeeld regelmatig onder vuur ligt en geconfronteerd worden met spiegelende anderen en situaties. Naast een uiterlijke en directe gids, de levenscoach of therapeut, is er de innerlijke gids. Deze innerlijke raadgever, je ziel, je soulmate, je beschermengel, je goddelijke evenbeeld, etc. weerkaatst, reflecteert of spiegelt op zijn/haar beurt liefdevolle kennis in ons, zelfkennis of zelfbewustzijn.

De beschermengel werd duizenden jaren geleden al vanuit diverse tradities en religies gezien als het beeld van God/het goddelijke of het heilige evenbeeld (iqonin). Het is ook de ziel van de mens die als evenbeeld van het goddelijke wordt geschapen. De beschermengel is afkomstig van het begrip Daimon of Genius (Pythagoras). De Daimon werd beschouwd als het exacte evenbeeld en de wederhelft van de mens bij wie hij/zij hoorde.

Wanneer we spreken van verbinding maken met je zelf, thuiskomen in jezelf, hebben we het eigenlijk over contact met onze eigen innerlijke gids en raadgever. Dat is wie we ten diepste zijn, maar waar we soms tijdelijk contact mee verliezen. We richten ons zo op alles om ons heen, dat we de stille raadgever vanbinnen niet meer verstaan. De innerlijke gids bemiddelt in ons en ondersteunt steeds ons onderscheidingsvermogen. Het is deze beschermengel, die we zelf zijn, die ons herinnert aan ons hartbewustzijn en verlangen. Wanneer we leren luisteren naar onze eigen wijze raadgever, de stem van ons hart, ontstaat een dialoog met de ziel en ruimte voor pure Zelf-ervaring/ zielservaring. De mysterieuze verbondenheid tussen de mens en zijn zielengids krijgt verdieping en leidt de mens terug naar een zinvol bestaan.

‘Het leven is een weg naar zelfkennis en bewustzijn. Van het ervaren van gedeeldheid en verdeeldheid tot Heel zijn, het Geheel zijn, geheeld zijn.’

De rol van de uiterlijke gids

Een gids of begeleider loopt een stukje mee op jouw pad en helpt je navigeren. Deze uiterlijke gids of levenscoach leert je jouw unieke vorm van onderscheiden te herkennen en ontwikkelen. Vanuit je ervaringen in het (alledaagse) leven kun je je onderscheidingsvermogen trainen en vergroten. Daarbij stem je steeds verfijnder af op je eigen innerlijke raadgever, jouw bron van wijsheid, die zuivere stem van het hart. De tegenstemmen en angsten die ons uit ons midden halen krijgen minder kans en worden sneller herkent. Vanuit vertrouwen en ‘bewust zijn’ is een bekwame gids een spiegel voor jou. Hij of zij help je filteren en ondersteunt bij het onderscheiden wat eigen is en wat van de ander is, of oud en zinloos.

In het dagelijks leven begeleid ik als gids en levenscoach mensen bij het kennismaken met hun ultieme vorm van onderscheiden. Het is erg waardevol en duurzaam wanneer je verbinding maakt met je eigen heilige ruimte. Wij (her)vinden in het leven balans om die ook weer kwijt te raken. Dat is de beweging van het leven. Onderscheidingsvermogen leert je dit eigen midden steeds opnieuw te kunnen vormen en vinden. Zo begeleid de uiterlijke gids jou bij het herstellen van het contact met jouw innerlijke gids!

153010567636dfa9d5948e9e452df5f5ae676b29e4.jpg