Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk voor het gaan van je Eigen Wijze Weg

Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke persoonsgegevens ik verzamel, wat ik daarmee doe en wat jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens zijn.

Contactgegevens Praktijk:

Website: www.pleunvangemert.nl      

Adres: Millekens 30, 5763 BX Milheeze             

Email: info@pleunvangemert.nl                   

Telefoonnummer: 06 43 81 97 97     

KvK-nummer:   66503523       

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens aan mij verstrekt via de website, e-mail, post en telefoon. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam;

– Geboortedatum;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Persoonsgegevens, die je vrijwillig op basis van jouw toestemming aan mij verstrekt in correspondentie en/of in een coaching sessie.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

Als ik persoonsgegevens van jou verwerk dan gebeurt dat op basis van één of meerdere van de onderstaande gronden:

– Het is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn dienstverlening;

– Ik heb toestemming van je gekregen om de persoonsgegevens te verwerken;

– Ik heb een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens;

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om offertes voor mijn dienstverlening te maken;

Om facturatie en betaling te kunnen afhandelen;

Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te voeren;

Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten;

Om training, coaching/counseling sessies op maat te kunnen geven en/of workshops, lezingen, cursussen;

Om de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik jouw persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Standaard factuurgegevens: wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar na einde van de (coaching)overeenkomst;

Na afronding van mijn dienstverlening bewaar ik de gegevens maximaal 36 maanden. Dit doe ik vanwege mogelijke vervolgacties die nodig zijn, of omdat jij nogmaals gebruik wenst te maken van mijn dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting. Of indien je daar zelf om hebt gevraagd, zie hieronder.

Jouw rechten als betrokkene

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pleunvangemert.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Door mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek). In voorkomend geval zal ik vermoedelijke datalekken melden.

Via wijzigingen in deze privacyverklaring. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt.